Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Een elektronisch vastgelegde verklaring waaruit het bestaan en de juistheid kan worden opgemaakt van een keten van bevoegdheden die aantoont dat een bepaalde gebruiker een bepaalde vertegenwoordigde dienstafnemer vertegenwoordigt ten behoeve van een bepaalde handeling of dienst op grond van controle van de gehele keten in machtigingenregisters

Herkomst

Eigen definitie

  • No labels